Fundlift - recenze & zkušenosti investorů

Investiční crowdfunding pro každého - propojování rostoucích firem s investory.

Vaše zkušenost s investováním na platformě Fundlift je?

Pozitivní - doporučuji
0
Žádná hlasování
Negativní - nedoporučuji
1
100%
Neutrální...
0
Žádná hlasování
 
Celkem hlasů: 1
Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 01:47

Fundlift recenze a zkušenosti investorů

Co je to Fundlift?

Fundlift je první investiční crowdfundingová platforma v České republice. Vznikla v roce 2015 jako společný projekt investiční skupiny Rockaway a finanční skupiny Roklen. Fundlift propojuje investory s růstovými projekty – na jedné straně zde vystavují kampaně společnosti poptávající kapitál a na straně druhé do těchto společností prostřednictvím Fundliftu mohou investovat i drobní investoři. Investování probíhá prostřednictvím sesterské společnosti Fundliftu, licencovaného subjektu Roklen360, a.s.

:arrow: ! Kompletní recenzi platformy Fundlift naleznete zde !
Fundlift recenze a zkusenosti investoru.png
Fundlift recenze a zkušenosti investorů
Fundlift recenze a zkusenosti investoru.png (44.88 KiB) Zobrazeno 1073 x
Na Fundliftu je možné investovat do minibondů, investičních certifikátů i podílů ve společnostech. Pro společnosti představuje inovativní možnost získávání financování, napojení na investory a cenný marketingový kanál.

Na Fundliftu probíhá financování prostřednictvím koupě dluhopisů, konvertibilních investičních certifikátů nebo přímo podílů na základním kapitále. Jednoduše umožňuje podpořit růstové firmy a finančně se podílet na jejich potenciálním úspěchu.

Investování na Fundliftu je regulovanou aktivitou na kapitálových trzích. Investice probíhají prostřednictvím Roklen360 a.s., licencovaného obchodníka s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka.

Co je to investiční crowdfunding?

Crowdfunding je shromažďování finančních prostředků prostřednictvím široké veřejnosti. Rozlišujeme 4 druhy crowdfundingu – darovací, odměnový, půjčkový a podílový. Poslední 2 druhy spadají do skupiny tzv. investičního crowdfundingu, který je poskytován na Fundliftu.

Projekty, které se na Fundliftu prezentují, jsou většinou mladé inovativní firmy s významným růstovým potenciálem, které potřebují kapitál k tomu, aby tento růst mohly profinancovat. Investoři se tak mohou přímo podílet na jejich případném úspěchu. I když je zde potenciál zisku, stejně jako ostatní druhy investování s sebou investiční crowdfunding nese významná rizika.

Do jakých instrumentů se investuje na Fundliftu?

Na Fundliftu je možné investovat do podílu ve společnosti, minibondů a konvertibilních investičních certifikátů.

Minibond je dluhový instrument, který investorům vyplácí průběžný úrokový výnos, nepřináší však nárok na podíl v dané firmě. Zpravidla jsou na Fundliftu minibondy financovány spíše společnosti s delší historií, než mladé společnosti, které jsou financovány investičními certifikáty či prodejem podílu za základním kapitále.

Investiční certifikát je dluhový instrument, u kterého by mělo dojít buďto k jeho splacení, včetně úrokových výnosů, anebo k jeho „konverzi“ do základního kapitálu ve společnosti, a to za předem stanovených podmínek. U investičních certifikátů je na Fundliftu nastaven úrokový výnos fixně na úrovni 10 % p.a., počítaný složeným úročením, na rozdíl od minibondů zde však nedochází k průběžným výplatám úrokových výnosů. Úrokové výnosy mají být (pokud nedojde ke „konverzi“) vyplaceny jednorázově při splatnosti společně s investovanou „jistinou“.

Podíl představuje majetkovou účast na základním kapitálu investované společnosti. Je určen především pro společnosti v růstové fázi. S investicí do podílu nesouvisí výplata úrokových výnosu, nejedná se o dluhový instrument.

Detailní informace naleznete v přiložených dokumentech u každé emise cenných papírů.

Pro koho je Fundlift určen?

Pro investory, kteří chtějí investovat do projektů, které dosud zůstávaly doménou úzké skupiny investorů, chtějí získat zajímavý investiční profil z hlediska výnosů a rizik a chtějí investovat pohodlně a transparentně online do konkrétních společností jejich výběru

Pro společnosti, které chtějí inovativním a snadným způsobem získat kapitál k růstu a zároveň rozšířit povědomí o značce na trhu díky výrazné marketingové kampani

Proč bych měl na Fundliftu investovat?

Jako investor získáte možnost podílet se na růstu společností, včetně možnosti participovat na jejich budoucím zisku.

Transparentní online prostředí umožňuje investorům podílet se na otevřené diskusi s firmami a ostatními investory a sdílet tak své názory a zkušenosti. Investujete do konkrétních firem, jejich konkrétních záměrů, na základě jasné prezentace a víte, jak budou Vaše prostředky využity. Podporujete další rozvoj růstových firem.

Fundlift je určen široké veřejnosti i profesionálním investorům (venture capital fondům, zkušeným angel investorům, family offices a dalším).

Investorem se může stát kdokoliv z široké veřejnosti, kdo je ochoten investovat minimální požadovanou částku, která je stanovena na 5 000 Kč. Každý investor tak může prostřednictvím jednotlivých investic diversifikovat své investiční portfolio.

Na jaké sektory se platforma Fundlift zaměřuje?

Fundlift je již od začátku otevřen projektům napříč všemi sektory, pokud se nejedná o nic nemorálního.

Jaká je provize platformy Fundlift?

Pokud se projekt na Fundliftu úspěšně zafinancuje, Fundlift a jeho sesterská společnost Roklen360, a.s. získají dohromady 5 % z vybrané částky. Tento model zajišťuje motivaci pro to, aby byla kampaň úspěšně dokončena. V případě neúspěšné kampaně Fundlift nezískává nic kromě poplatků za vynaložené externí náklady (právní dokumentace, propagační video) v řádu několika desítek tis. Kč, s těmito poplatky je zároveň nutné počítat i v případě úspěšných kampaní.

Jak jsou moje prostředky ochráněny?

Roklen360 a.s. je jako sesterská společnost Fundliftu, prostřednictvím které se na Fundliftu investuje, registrovaným obchodníkem s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka.

Investování obecně je ale riziková záležitost, a tak se může stát, že vybraný projekt na trhu neobstojí a Vaše investice se znehodnotí. Můžete přijít o celou svoji investici.

Investice na Fundlift

Kolik mě stojí investování na Fundlift?

Investování je zdarma.

Jakou mám jistotu, že moje peníze budou v bezpečí?

Roklen360 a.s. je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka, a je držitelem všech potřebných licencí. Nemusíte se tedy bát, že by se s vašimi prostředky nebo cennými papíry cokoliv stalo. Investování obecně je ale riziková záležitost, a tak se může stát, že vybraný projekt na trhu neobstojí a Vaše investice se znehodnotí. Můžete přijít o celou svoji investici.

Může být investování do projektů ve start-up fázi výnosné?

Ano. Komplexní studie „Siding with the Angels“ zveřejněná v roce 2009 jednoznačně ukazuje, že investice do projektů ve start-up fázi může být profitabilní.

Má Fundlift zodpovědnost za úspěšnost investice?

Ne. Investování do firem přináší určitá rizika. Před zveřejněním projekty projdou schválením naší investiční komise, která se bude snažit vybrat jen ty, které budou dle jejího názoru vhodné pro představení investorům. Nejedná se však v žádném případě o investiční doporučení podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani o garanci budoucí úspěšnosti projektu.

Jaká je minimální a maximální částka, kterou mohu do jednotlivého projektu investovat?

Minimální částka investice je 5.000,- Kč. Maximální částka investice je omezena celkovým objemem poptávaných prostředků v dané emisi.

Měl bych investovat větší částku do jednoho projektu, nebo menší částky do více projektů?

Vzhledem k relativní rizikovosti projektů doporučujeme portfolio investic diverzifikovat – investovat menší částky do více projektů.

Co se stane s investovanými penězi v případě, že se nevybere požadovaná částka?

Jestliže se nepodaří peníze v daném termínu shromáždit, všechny investované prostředky Vám budou odblokovány a k financování nedojde. Peníze zůstanou na Vašem klientském účtu – a budete je moct investovat do jiného projektu, nebo si je poslat zpět na váš bankovní účet.

Mohu svoji investici před ukončením projektu zrušit?

Ne, jedná se o závazný pokyn.

V případě, že emitent nabízí za investici i nefinanční odměnu, kdo je zodpovědný za to, že tato odměna bude investorům řádně doručena?

Za dodání slíbené odměny ručí zástupci společnosti. Fundlift nenese žádnou zodpovědnost.

Můžu zůstat aktivně zapojen v projektu poté, co do něj investuji?

Během vystavení projektu a investování do něj dochází ke komunikaci mezi investory a zástupci společnosti. Domluva o konkrétní možnosti zapojení investorů v projektu závisí na zájmu obou stran – obecně jsou však rady investorů vítány. Jednou z výhod investování přes Fundlift je, že zakladatelé projektů mohou využít know-how širokého spektra investorů v daném oboru.

Formou, jakých investičních instrumentů mohu prostřednictvím Fundlift do projektů investovat?

Investice do projektů na Fundlift mohou probíhat formou minibondů (dluhopisů), investičních certifikátů, nebo formou investic do základního kapitálu daných společností.

Jaký rozdíl je mezi podíly, minibondy (dluhopisy) a konvertibilními investičními certifikáty, které jsou na Fundlift nabízeny?

Minibond (dluhopis) je dluhový instrument - s vydáním minibondu společnosti vzniká závazek vůči jejím věřitelům (investorům), kteří minibond zakoupili.

V každé emisi minibondů je předem stanoven její objem, úroková míra, jmenovitá hodnota a datum splatnosti minibondů, neboli podmínky, za kterých společnost tyto cenné papíry nabízí potenciálním investorům na Fundliftu.

Jmenovitá hodnota minibondů spolu s úrokovým výnosem za poslední úrokové období bude splacena jednorázově při splatnosti stanovené v emisních podmínkách. Úrokové výnosy jsou zpravidla vypláceny průběžně (nejčastěji pololetně) v závislosti na sjednaných emisních podmínkách.

Investiční certifikát je cenný papír, vydávaný společností oproti finančnímu obnosu, který za něj společnost získává. S tímto certifikátem je spojeno právo vlastníka certifikátu nabýt v určitých situacích podíl ve společnosti konverzí tohoto certifikátu do základního podílu společnosti. Konverze probíhá za předem stanovených podmínek, definovaných v emisních podmínkách certifikátu. S certifikátem je zároveň spojeno právo na obdržení úrokového výnosu kumulativně k datu splatnosti certifikátů.

V emisních podmínkách certifikátu je stanoveno, za jakých podmínek může být certifikát konvertován do základního kapitálu ve společnosti a mechanismus stanovení výše podílu na základním kapitálu, na který má vlastník certifikátu nárok.

Certifikát je však nastaven tak, aby konverze certifikátů investory nebyla nahodilá, ale řízena předem stanovenými pravidly určenými v emisních podmínkách těchto certifikátů.

Podíl představuje majetkovou účast na společnosti ve formě podílu na základním kapitálu. S podílem jsou spojena práva a povinnosti upravené společenskou smlouvou a legislativou. Společnost může vydat více druhů podílů s různými právy, která jsou definována ve společenské smlouvě. S podílem jsou zpravidla spojena mimo jiné práva na výplatu podílu na zisku společnosti.

Jak je to se zdaněním úrokových výnosů z projektů vystavovaných na Fundlift?

Úrokový výnos vygenerovaný investicí na Fundlift podléhá daňové sazbě, a nejčastěji jsou výnosy investorům připisovány již očištěné o daň (toho očištění provádí emitent), v závislosti na tom, zda se jedná o investora – fyzickou osobu s daňovým domicilem v ČR, a emitenta, který také odvádí daně v ČR. Při každém připsání úrokových výnosů uvidíte poznámku, zda výnosy již byly očištěny o srážkovou daň, či nikoliv.

:arrow: ! Kompletní recenzi platformy Fundlift naleznete zde !


Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 02:04

Projekty a firmy, které byly na Fundliftu úspěšně zainvestované

Přehled firem, které dostaly na Fundliftu investici:

Able.cz - digitální a vývojářské studio
Broumovský klášter - nová restaurace navazující na tradiční hostinec
Chefparade - největší škola vaření v Česku
Dobroty s příběhem - potravinářská dílna vyrábějící nakládané delikatesy, sociální podnik pro handicapované
Edookit - komplexní informační systém pro školy
eM3 coffee - kavárna na Barrandově
Flexisander - vývoj, výroba a prodej patentově chráněných nástrojů a nářadí na tmelení a broušení zakřivených ploch
Grils - nový koncept skupiny Ambiente, který bude v Karlíně nabízet grilovaná kuřata
Incomaker - česko-portugalský startup, vyvíjí inteligentní software na marketing
Klenota - moderní zlatnictví, nabízí prvotřídní šperky vlastní výroby
Mindpax - predikce relapsů u psychiatrických diagnóz
Mladý Kokos - široká nabídka zábavných, zdravých a chutných kokosových produktů
Nafigate - biotechnologické a nanovlákenné inovativní technologie
Nanits Universe - nová platforma na tvorbu, vydávání a čtení digitálních komiksů
Patron Bohemia - rodinná firma, vyrábí pomůcky pro zdravotně postižené děti, dětské kočárky a autosedačky
Regal Burger - oblíbená síť fast-casual restaurací na Slovensku a v ČR
Pivovar Zvíkov - pivovarský dvůr Zvíkov je zájezdní hostinec s minipivovarem
Retailys - informační systém pro vícekanálový online prodej
Right Power - významný energetický hráč v regionu střední Evropy
SilentLab - interiérová akustika a snižování hluku
SmileCar - peer-to-peer carsharingová služba provozovaná dopravcem LEO Express
StartupYard - startupový akcelerátor
Sushi Time - lídr ve fast-casual stravování podle asijské kuchyně
Waf-Waf - koncept restaurace nabízející lívance, palačinky a vafle podle své chuti
Wafe - vývoj a výroba ventilačních jednotek s rekuperací tepla pro rezidenční segment
Zebra Group - nejmladší automobilka v Česku, vyrábí víceúčelová užitková vozidla.

a mnohé další ...
Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 02:46

Recenze a zkušenosti investorů na Googlu nevyznívají pro platformu Fundlift moc příznivě (červen 2020 / zdroj: Google):
Investor Jan Novák: "V podstatě dovolila společnosti Incomaker s.r.o. konverzi peněz všech investorů z platformy Fundlift z celkové hodnoty cca 6 milionů Kč, na podíly ve společnosti s naprosto směšnou tržní hodnotou, pohybujících se v závislosti na výši vkladu v desítkách korun. K tomu všemu musí investor zaplatit všechnu dokumentaci a úřední ověření, což ho připravuje ještě o další peníze nad rámec jeho ztracené investice. Fundlift s investory absolutně nekomunikuje, nedává jim možnost společného řešení problému či právní podpory. Zde rozhodně neinvestujte pokud nechcete přijít o peníze, scénář se dle recenzí evidentně opakuje."
Investorka Jana Volfová: "Rozhodně nedoporučuji investování. Ze začátku jsem byla z platformy nadšená, když dobíhají splatnosti projektů, ukazují se velké problémy spousty z nich a takřka nulová podpora Fundliftu. Pozor na kolonku úspěšnost kampaní na stránkách Fundlift, nejedná se o úspěšně splacené projekty, jak by se mohlo uživateli webových stránek zdát, ale o úspěšně zainvestované kampaně (tj. dosáhly 100 % cílové částky nebo více)."
Fundlift recenze.png
Fundlift recenze investorů
Fundlift recenze.png (269.04 KiB) Zobrazeno 1064 x
Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 02:51

:!: Fundlift zkušenosti od Tomáše Skalického (červen 2020 / zdroj: Google): :!:
Investor Tomáš Skalický: "Zainvestoval jsem přes Fundlift do vícero společností. Jedna z nich byla v roce 2017 i společnost Regal Group s.r.o. V dubnu 2020 jsem měl dostat investovanou částku spolu s posledním úrokem zpět. Místo toho jsem dostal email, že firma není schopna splnit svůj závazek. Riziko investování, budiž. V následujících dnech se ale díky analýze situaci dalšími investory (ne od Fundliftu) objevily skutečnosti, které vedly ke ztrátě veškeré mé důvěry ve Fundlift.

V obchodním prospektu u emise dluhopisů Regal Group stálo, že Regal Group provede restrukturalizaci před emisí dluhopisu, t.j. že bude vlastnit českou i slovenskou pobočku. K emisi realizované sesterskou společností Fundliftu došlo i přesto, že se tato restrukturalizace neuskutečnila. Fundlift, resp. jeho sesterská společnost, si situaci nepohlídali. Regal Group získal českou pobočku do svého vlastnictví o více jak rok později. Slovenskou pobočku získal Regal Group pouze na cca dva měsíce, pak ji však opět ztratil. Dle informací, které investoři dostali, nebyl Regal Group schopen za slovenskou pobočku zaplatit.

Dále, Fundlift věděl o problémech Regal Group již na konci roku 2019, investory ale neinformoval a řešil situaci bez jejich pověření.

Na základě těchto zkušeností jsem z Fundliftu stáhl veškerý volný kapitál a v budoucnu již přes Fundlift investovat nebudu."
Fundlift zkusenosti.png
Fundlift zkušenosti
Fundlift zkusenosti.png (286.69 KiB) Zobrazeno 1062 x
Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 02:59

Fundlift recenze a hodnocení investorů této platformy z června 2020 (zdroj: Google):
Investor Petr: "Velmi nebezpečné místo pro vaše peníze.
Pokud nejste profesionální investor s právníky za zády, pravděpodobně o vše přijdete.
A to je hlavní chyba, že investice nabízí, jakoby to byla věc pro širokou veřejnost jako spořicí účet.
Pro Fundlift coby prostředníka vše končí v momentě, kdy dostane provizi za úspěšně zainvestovaný projekt. Pak už pomoc investorům veškerá žádná."
Investor Michal Plíva: "Pomalá komunikace, neprofesionálnost, neinformování věřitelů a tvrzení do poslední chvíle před splacením dluhopisů, že je vše v pořádku i když firma ví o problémech daného podniku již několik měsíců předem... a asi bych mohl pokračovat. Každopádně ja jsem tam investoval, prodělal a poučil jsem se."
Fundlift recenze a hodnoceni investoru - cerven 2020.png
Fundlift recenze a hodnocení investorů - červen 2020
Fundlift recenze a hodnoceni investoru - cerven 2020.png (231.29 KiB) Zobrazeno 1057 x
Odpovědět