Státní dluhopisy - recenze & zkušenosti investorů

Dluhopisy firem a států - do kterých investujete a na které je lepší si dávat pozor?
Uživatelský avatar
Voita
Administrátor fóra
Příspěvky: 28
Registrován: 08 led 2019 10:21
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek 05 črc 2020 18:33

Státní dluhopisy - recenze & zkušenosti investorů

Dluhopis Republiky

Jde o státní dluhopisy pro občany emitované při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky.

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny.

Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Výhody investice do státních dluhopisů

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.
Dluhopis Republiky recenze.jpg
Dluhopis Republiky recenze a zkušenosti investorů
Typy dluhopisů a úrokové sazby

Informace k aktuálně nabízeným typům Dluhopisů Republiky naleznete na stránkách státních dluhopisů zde.

Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, který má fixně stanoveny rostoucí roční kupóny. Průměrný výnos reinvestičního státního dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Příslušné úrokové sazby u reinvestičního dluhopisu jsou stanoveny k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období.

Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

Fixní státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, výše výnosu je v každém roce konstantní. (Dluhopis byl vydáván v předchozích emisích).

Výnosy u všech typů státních dluhopisů jsou každoročně reinvestovány a připsány na majetkové účty vlastníků ve formě nových státních dluhopisů. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.

Komu jsou emise Dluhopisu Republiky určeny

Okruh osob, které si mohou dluhopis pořídit a vlastnit, je omezen pouze na fyzické osoby.

Kde a jak dluhopisy koupit?

Jednotlivá upisovací období státních dluhopisů na sebe přímo navazují tak, aby emise Dluhopisu Republiky byly k dispozici k úpisu po celý rok a byl tak zajištěn nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany. Dluhopisy lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Podáním žádosti o úpis u distributora bude upisovatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu, pokud jej nemají zřízen.

Státní dluhopisy - otázky a odpovědi

Jaká je minimální hodnota investice?

Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena na 5 mil. Kč v rámci jedné emise.

Jak za dluhopisy zaplatit?

Cenu aktuálně upisovaných Dluhopisů Republiky je možné uhradit dle emisních podmínek kdykoliv během upisovacího období. Peněžní prostředky musí být připsány na účtu ke stanovenému dni.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce distributora na platební účet distributora.

Podléhá dluhopis zdanění?

Dluhopis Republiky podléhá standardní 15% srážkové dani, za jejíž odvedení odpovídá Ministerstvo financí prostřednictvím administrátora výplat výnosů státních dluhopisů, kterým je Česká národní banka. Do daňového přiznání se příjem z Dluhopisu Republiky již neuvádí.

Je možné požádat o předčasné splacení?

Ano, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat u kteréhokoli z distributorů nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to k předem stanoveným datům.

Minimální počet dluhopisů pro požadavek na předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení je 1000 kusů. V případě, že počet kusů dluhopisů vlastníka je menší než 1000, může vlastník dluhopisů žádat o předčasné splacení v počtu kusů menším než 1000, pokud požádá o splacení všech kusů jím vlastněných dluhopisů dané emise evidovaných na jeho majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu dni nejvýše 50 % kusů.

Více informací, včetně termínů pro předčasné splacení naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Předčasné splacení > Dluhopis Republiky.

Kdo může být smluvním distributorem?

V současné době jsou distributory emisí Dluhopisu Republiky Československá obchodní banka, a. s., a Česká spořitelna, a.s. Ministerstvo financí je však stále otevřeno možnosti zapojení dalších partnerů.

Proč opět korunové dluhopisy? Neumožní nepřiměřenou daňovou optimalizaci?

Zákon do konce roku 2012 říkal, že se základ daně pro uplatnění srážkové daně u každého cenného papíru zaokrouhluje na celé koruny dolů. U korunových dluhopisů to tedy znamenalo daň v nulové výši. Řada firem však tuto legislativní mezeru využila k daňové optimalizaci. Novela zákona o daních z příjmů tuto praxi od 1. 1. 2013 změnila a na celé koruny dolů není zaokrouhlován základ daně z každého cenného papíru zvlášť, ale v součtu za všechny, čímž odpadl prostor pro nežádoucí daňové optimalizace v případě cenných papírů vydávaných ve jmenovité hodnotě 1 Kč.

Zůstal však zachován prvořadý účel korunových dluhopisů a to jednoduché reinvestování výnosu. Majitelé státních spořících dluhopisů nedostávají vyplacené úroky, ale navyšuje se jim počet držených dluhopisů.

Proč stát vydává dluhopisy, nemá dostatek prostředků?

Nikoli, důvodem není nedostatek finančních prostředků státu, ale snaha zpřístupnit část státního dluhu občanům. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za takových podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Nebylo by pro stát výhodnější půjčit si na finančním trhu?

Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Jaká je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise?

Celková jmenovitá hodnota emise není předem stanovena. Každá emise je jasně časově omezena a jednotlivé emise na sebe navazují tak, aby byl zachován kontinuální prodej.
Statni Dluhopis Republiky - recenze a zkusenosti.png
Státní Dluhopis Republiky - recenze a zkušenosti


Odpovědět